• Français
  • Nederlands
Hartelijk dank voor uw interesse in de enquête van BEMAS over Onderhoud 4.0 en het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI). 

BEMAS wil als vakvereniging rond onderhoud in kaart brengen in hoeverre AI en digitalisering al is doorgedrongen op de werkvloer in de industrie in Vlaanderen.  Nederlandse bedrijven kunnen ook deelnemen.

De toenemende digitalisering in alle aspecten van het productieproces is immers één van de belangrijkste trends in de industrie. Deze digitale transformatie wordt in Europa ‘Industrie 4.0’ genoemd.  Termen als Industrial Internet of Things (IIoT), Big data en machine learning, klinken ongetwijfeld al vertrouwd in de oren.  De inzet van Artificiële Intelligentie (AI)  en Predictive Analytics, biedt ook voor onderhoud en betrouwbaarheid ongekende mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is het slim voorspellen van aankomende storingen en het inschatten van de nog resterende nuttige levensduur of Remaining Useful Life (RUL). 

Doel van deze enquête is om in kaart te brengen in hoeverre AI en digitalisering al is doorgedrongen tot op de werkvloer. In de enquête polsen we dus niet enkel naar de mate waarin digitale transformaties worden geïmplementeerd, we zijn ook benieuwd in hoeverre de medewerkers beschikken over de nodige competenties. 

De enquête loopt in het kader van het VormAInt-project waarin BEMAS samen met 7 andere partners opleidingen rond Artificial Intelligence en Predictive Maintenance ontwikkelt Dit initiatief wordt gesteund ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid. Meer op https://www.bemas.org/nl/vormaint.

De antwoorden worden anoniem verwerkt tot een algemeen rapport met de aggregeerde resultaten van de enquête.  U kunt als deelnemer een exemplaar van dit rapport bekomen. U kan daartoe een email adres vermelden op het einde van de enquête. 

Wie de enquête invult maakt kans op een mooie beloning. Wel graag de vragen waarheidsgetrouw  beantwoorden.


BELANGRIJK:
In deze enquête verstaan we onder onderhoud voornamelijk het technisch onderhoud aan machines, toestellen, voertuigen, installaties, infrastructuur en gebouwen. De vragen zijn opgesteld van uit het oogpunt van een asset owner of exploitant van de installaties.  Wie niet voor een asset owner werkzaam is kan een mail sturen naar info@bemas.org met de vraag om een exemplaar van de vragenlijst en/of het rapport te bekomen.


Klik op 'Volgende' om de enquête te starten. We schatten de invultijd op een 10-tal minuten.* De gegevens worden beheerd en geanalyseerd door interne medewerkers van BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw. BEMAS is de Belgische vakvereniging voor onderhoud.
 
14% of survey complete.

T