Handelsfaciliteiten en exportondersteuning

ONL wil dat (mkb-)ondernemers zo gemakkelijk mogelijk internationaal zaken kunnen doen. Daarom zetten wij ons in voor de juiste ondersteuning voor ondernemers. In de praktijk blijkt het lastig voor mkb-bedrijven om buitenlandse markten te betreden. Graag horen wij waar u tegenaan loopt bij het internationaal zaken doen of bij uw ambities om internationaal te ondernemen.

Om handel te bevorderen bieden zowel de overheid als private partijen tal van handelsfaciliteiten aan om zakendoen in het buitenland te vergemakkelijken (bijvoorbeeld: landeninformatie, netwerken en contacten, handelsmissies en informatie over de exportmarkt). Daarnaast gebruikt de Nederlandse overheid een aantal subsidies en financieringsinstrumenten voor de bevordering van de buitenlandse handel. Dit heet exportondersteuning.

ONL is op dit moment bezig met een inventarisatie van alle bestaande faciliteiten, subsidies, instrumenten en middelen, om te kijken wat wel en niet werkt en hoe toegankelijk het instrumentarium is voor ondernemers. Daarom zijn wij benieuwd waar u tegenaan loopt: wat werkt wel en wat werkt er niet? Welke ondersteuning heeft u nodig?

Question Title

* 1. Waar moet ONL zich voor inzetten op het gebied van handelsfaciliteiten en exportondersteuning bij internationaal ondernemen?

Question Title

* 2. In welke sector is uw onderneming actief?

Question Title

* 3. Exporteert u goederen/diensten naar buiten de EU?

Question Title

* 4. Wat heeft u nodig van de overheid om over te gaan tot internationaal zakendoen/of om dit te vergemakkelijken?

Question Title

* 5. Bent u bekend met de volgende handelsfaciliteiten/exportondersteuningen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Van welke handelsfaciliteiten/exportondersteuningen maakt u gebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Kunt u toelichten (indien van toepassing) waar u zoal tegenaan loopt als u gebruik maakt van handelsfaciliteiten/exportondersteuningen. Als u geen gebruik maakt van deze faciliteiten, waarom maakt u hier geen gebruik van?

Question Title

* 8. In hoeverre vindt u de handelsfaciliteiten/exportondersteuning begrijpelijk, vindbaar, doeltreffend en toegankelijk?

Question Title

* 9. Zou u graag meewillen met een handelsmissie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Waarom wel of niet?

Question Title

* 10. Wat wil u ONL nog verder meegeven? (optioneel)

Question Title

* 11. Mag ONL u benaderen als ministeries (of journalisten / politici) ons vragen om ondernemers die willen spreken over dit onderwerp? (optioneel) Indien gewenst, gelieve uw naam, naam van uw bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer hieronder achter te laten.

T