Stel je eens voor dat je aan het begin van een ontwerpproces al wordt betrokken. En dat je tijdens het proces mee kan denken over het uiteindelijke ontwerp. Dat is de basis van inclusief ontwerpen. Stapsgewijs en met de inbreng van (toekomstige) gebruikers. 

Question Title

Introductie Inclusief Ontwerp
Datum: 22 december 2020
Tijdstip: 13:00-14:00

Tijdens dit webinar gaan we onder andere in op de achtergrond van inclusief ontwerp, de relatie met het VN-verdrag Handicap, het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen en de stappen om te komen tot een inclusief ontwerp.

 
33% of survey complete.

T