Aanmeldformulier

Op donderdag 25 september organiseert Schoolinfo wederom een netwerkbijeenkomst speciaal voor ISK-docenten en -coördinatoren. Deze is onderdeel van een reeks netwerkbijeenkomsten waarin kennisoverdracht, het ontmoeten van collega’s van buiten je eigen ISK en het onderling uitwisselen van ervaringen centraal staan.

De bijeenkomst staat voornamelijk in het teken van omgaan met culturele diversiteit en communiceren met jonge statushouders:

Wanneer: 25 september 2018 
Tijd: Inloop vanaf 12.30 uur. Start programma 13.00 en rond 17.00 sluiten we af met een borrel

Locatie: De Zagerij, Rotsoord 7b, Utrecht
Toegang: gratis

Programma:
Workshop betrekken ouders nieuwkomersleerlingen
Wat is de invloed van cultuur bij het opvoeden en opgroeien en wat is er nodig om ouders van nieuwkomersleerlingen goed te kunnen betrekken bij de school? Goed contact met zowel de leerling als met de ouders is van belang voor een succesvolle schoolperiode. Anna de Haan van Pharos zal deze workshop begeleiden en op een creatieve manier in gesprek gaan met de deelnemers over hoe de betrokkenheid van ouders vergroot kan worden.

Workshop communiceren met jonge statushouders
Welke communicatiehouding en gesprekstechnieken ondersteunen jou als docent of coördinator het beste in gesprek met jonge statushouders? Hoe voer je op zo’n manier het gesprek met hen dat zij het beste hun weg weten te vinden in het reguliere onderwijs en uiteindelijk op de arbeidsmarkt? Youngworks zal samen met een jonge trainingsacteur (die tevens statushouder is) actief met jullie aan de slag gaan om te oefenen en te reflecteren op jullie houding ten opzichte van gesprekken voeren met jonge statushouders.

Netwerken
Naast de workshops zal er voldoende mogelijkheid om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Deze uitwisseling zal via een actieve werkvorm worden aangemoedigd.

Question Title

* 1. Aanhef

Question Title

* 2. Voornaam

Question Title

* 3. Achternaam

Question Title

* 4. E-mail (let op, check of het mailadres correct is ingevoerd)

Question Title

* 5. Telefoonnummer

Question Title

* 6. Schoolnaam + locatie

Question Title

* 7. Functie

Question Title

* 8. Optioneel: heb je een casus die je wilt inbrengen tijdens de workshop van Youngworks?

T