In 2018 bestaat het NTvT 125 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum wordt iedere maand een prijsvraag gesteld. Het is een vraag die betrekking heeft op de tandheelkundige historie van de afgelopen 125 jaar. Het artikel met het antwoord waarop de vraag betrekking heeft, wordt gepubliceerd in de eerstvolgende editie van het NTvT.

Question Title

Tegenwoordig wordt het geven van tandheelkundige voorlichting in de wielen gereden door

T