In 2018 bestaat het NTvT 125 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum wordt iedere maand een prijsvraag gesteld. Het is een vraag die betrekking heeft op de tandheelkundige historie van de afgelopen 125 jaar. Het artikel met het antwoord waarop de vraag betrekking heeft, wordt gepubliceerd in de eerstvolgende editie van het NTvT.

Question Title

Een afdrukmateriaal dat halverwege de negentiende eeuw in de prothetische tandheelkunde werd gebruikt, was:

T