Waarom de Kafkathermometer?

Welkom! 

De Kafkathermometer onderzoekt welke onnodige bureaucratie professionals ervaren in hun werk. Daarmee kunnen de werkprocessen en dienstverlening worden verbeterd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door NVS-NVL en de Kafkabrigade. 

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. De terugkoppeling bevat geen naar personen herleidbare informatie. Daarmee is uw privacy gewaarborgd. 

T