Introductie

Het is voor een goede communicatie met, en een goede dienstverlening aan onze leden, van groot belang dat we over persoonlijke gegevens, belangstelling en deskundigheden van de leden beschikken. Door het invullen van deze vragenlijst helpt u ons met het versterken van de vereniging.


Question Title

* 1. We hebben uw toestemming nodig om de gegevens die u invult vast te leggen in onze ledenadministratie. Deze gegevens zullen alleen intern worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt. Stem u hiermee in?

T