Enquête dagbesteding

KansPlus wil graag weten hoe het er op dit moment voor staat met de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. We vragen daarom aan cliënten zelf, verwanten/vertegenwoordigers en begeleiders hoe hun ervaring en oordeel is over de dagbesteding. De resultaten van deze enquête zullen, indien daar aanleiding toe is, gebruikt worden bij diverse activiteiten / acties om de kwaliteit te verbeteren.
Het invullen van deze enquête koste ongeveer 10 minuten.

Bedankt voor uw medewerking.

bestuur KansPlus

T