Regels gezond en veilig werken in de kappersbranche

Introductie
U hoeft bij de meeste vragen slechts één hokje aan te vinken. Alleen bij de vragen waar staat <meerdere antwoorden mogelijk> kunt u meerdere hokjes aanvinken. Heeft u vragen, bel dan tijdens kantooruren naar Sigrid Zeeman of Marlies van de Bunt van Bureau Bartels, telefoonnummer 033 - 479 20 20.
 
2% of survey complete.

T