1. Introductie

Beste ouder(s),

Jullie zijn onlangs op consultatie gekomen bij de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie. We willen onze werking permanent evalueren en verbeteren. We hopen daarvoor op uw medewerking. Uw feedback is immers een belangrijk hulpmiddel bij het verder uitbouwen van een kwalitatieve zorgverlening binnen onze dienst.
 
We behandelen uw antwoorden strikt vertrouwelijk. Deze hebben geen enkele invloed op de behandeling van uw kind of uw relatie met de zorgverleners.
 
Voor bijkomende vragen i.v.m. deze enquête, spreek gerust één van de medewerkers aan.
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!

T