Inleiding

 
8% of survey complete.
Het is belangrijk om met plezier te werken en de kwaliteit van je werk als prettig te ervaren. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die je begeleid. Als jij het naar je zin hebt in je werk, heeft dat ook effect op de kwaliteit van je werk.
In het kader van Gentle Teaching is een model ontwikkeld voor kwaliteit van leven waarin we vooral kijken naar de persoonlijke beleving van mensen met betrekking tot wat ze meemaken. We kijken niet zozeer naar externe omstandigheden, maar naar het effect daarvan op de persoonlijke beleving in relatie tot wat voor een persoon belangrijk is.

Bijna al ons gedrag houdt verband met geluk of kwaliteit van leven. We doen dingen om iets te bereiken waar we gelukkig van worden, of om iets te vermijden waar we ongelukkig van worden. Of we doen iets waarmee we uiting geven aan of we ons wel of niet gelukkig voelen. Door te kijken waar het gedrag van iemand vandaan komt, kunnen we dus zien wat voor hem of haar belangrijk is ten aanzien van kwaliteit van leven. Op het eerste gezicht gaat het hierbij om min of meer concrete wensen en verwachtingen en daarin zijn we allemaal verschillend. Maar als we iets dieper kijken, zien we dat deze concrete wensen en verlangens gebaseerd zijn op een achttal basiswaarden. Deze basiswaarden zijn voor iedereen gelijk, maar we geven er allemaal op onze eigen unieke manier uiting aan.

Een belangrijk deel van ons leven besteden we op ons werk. De kwaliteit van het werk heeft daarom ook een belangrijke impact op de kwaliteit van ons leven. Bewust of onbewust hebben we ten aanzien van ons werk ook min of meer concrete verwachtingen wat belangrijk is. Ook deze verwachtingen zijn een vertaling van de basiswaarden van kwaliteit van leven.

Hoewel iedereen zijn eigen individuele verwachtingen heeft, willen we om een instrument te maken om te kwaliteit van het werk inzichtelijk te maken, kijken wat voor de meeste mensen belangrijk is. In deze vragenlijst is een vertaling gemaakt van de basiswaarden naar verwachtingen ten aanzien van het werk op basis van gesprekken met veel begeleiders. Ik wil je vragen om zelf aan te geven hoe belangrijk de verschillende punten voor jou zijn, en eventueel ook belangrijke punten die niet genoemd zijn aan de lijst toe te voegen. OP basis van de uitkomsten van deze enquete, kunnen we dan een meer definitieve lijst maken.

Ik wil je vast hartelijk bedanken voor je medewerking

Pouwel van de Siepkamp
STICHTING GENTLE TEACHING

T