Beste tennislid van LTV Bleiswijk,

Het nieuwe bestuur van LTV Bleiswijk wil graag zicht krijgen op hoe de leden over de vereniging denken. Wat zijn jouw wensen en behoeften met betrekking tot onze club? En hoe tevreden ben jij over ons park, het clubhuis, de tennisschool, activiteiten en de communicatie? De resultaten van dit onderzoek dienen daarnaast als input voor het beleidsplan van de komende jaren. 

In deze vragenlijst leggen we verschillende vragen en stellingen aan je voor. Het invullen duurt ongeveer 5 a 7 minuten. We zijn erg benieuwd naar jouw mening!

De resultaten van dit onderzoek worden anoniem verwerkt in een rapportage. Het bestuur ontvangt na afloop van de onderzoeksperiode een eindrapportage met de uitkomsten van de meting. Uiteraard zullen we ook een beknopte samenvatting van de resultaten terugkoppelen naar de leden. 

Mede namens het bestuur van LTV Bleiswijk, alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Leeftijdscategorie:
Indien je deze enquete invult als ouder van een jeugdlid, leeftijdscategorie kind:

Question Title

* 1. Leeftijdscategorie:
Indien je deze enquete invult als ouder van een jeugdlid, leeftijdscategorie kind:

Geslacht:
Indien je deze enquete invult als ouder van een jeugdlid, geslacht kind:

Question Title

* 2. Geslacht:
Indien je deze enquete invult als ouder van een jeugdlid, geslacht kind:

Hoe vaak tennis je bij LTV Bleiswijk?

Question Title

* 3. Hoe vaak tennis je bij LTV Bleiswijk?

 
8% of survey complete.

T