7% of survey complete.

Stichting IOCOB en de internationale On Lyme Foundation willen samen een goed beeld krijgen over de problemen mensen met de (chronische) ziekte van Lyme.

Dit onderzoek richt zich op Nederlandstalige mensen die weten of vermoeden dat zij de ziekte van Lyme hebben.

* 1. Bent u vrouw of man?

* 2. Wat is uw leeftijd?

* 3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

* 4. Vul de eerste 2 getallen van uw postcode in (of indien u in het buitenland woont, noteer het land):

* 5. Verricht u op dit moment betaald werk?

* 6. Wat is de hoogte van uw netto-inkomen op jaarbasis?

* 7. Wat is uw nationaliteit?

* 8. Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

* 9. Heeft u een huisdier?
(meerdere antwoorden mogelijk)

* 10. Ik vul deze enquête in omdat

* 11. Beschouwt u zichzelf nu als:

T