7% of survey complete.
Stichting IOCOB en de internationale On Lyme Foundation willen samen een goed beeld krijgen over de problemen mensen met de (chronische) ziekte van Lyme.

Dit onderzoek richt zich op Nederlandstalige mensen die weten of vermoeden dat zij de ziekte van Lyme hebben.

Question Title

* 1. Bent u vrouw of man?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

Question Title

* 4. Vul de eerste 2 getallen van uw postcode in (of indien u in het buitenland woont, noteer het land):

Question Title

* 5. Verricht u op dit moment betaald werk?

Question Title

* 6. Wat is de hoogte van uw netto-inkomen op jaarbasis?

Question Title

* 7. Wat is uw nationaliteit?

Question Title

* 8. Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

Question Title

* 9. Heeft u een huisdier?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 10. Ik vul deze enquête in omdat

Question Title

* 11. Beschouwt u zichzelf nu als:

T