Inleiding

Enquête
Heeft u ideeën die de kwaliteit van de natuur- en recreatiemogelijkheden van de Kagerzoom versterken? Vul dan bijgaande vragenlijst in. Dat kan tot 22 september 2016 aanstaande. De enquête bestaat uit 10 vragen en invullen duurt circa 10 minuten.

Uw antwoorden dragen bij aan de manier waarop de Kagerzoom (inclusief Strengen en Tengnagel) straks wordt ontwikkeld. Uw antwoorden helpen ook om beeld te krijgen bij de recreatiebehoefte in de gebieden Koudenhoorn en de Oud Hollandse polders (Boterhuispolder,  Zweilandpolder en Zwanburgerpolder).
 
Bijeenkomst
Er worden ook ideeën opgehaald door interviews in het gebied en tijdens een werkbijeenkomst in het najaar met een mix van betrokkenen, kenners en gebruikers van het gebied. Als u wilt meedoen aan de bijeenkomst, dan kunt u dit aangeven in de enquête. Tijdens de bijeenkomst worden alle ideeën verzameld en een globale lijn van de ontwikkeling bepaald.
Samen met de resultaten uit de enquête en interviews, worden die verwerkt tot een ontwikkelplan voor het gebied Kagerzoom. Dat plan wordt eind 2016 gepresenteerd.

Meer informatie
Lees: www.teylingen.nl/meedenkenkagerzoom
Of bij Bart van Dijk, projectmanager Kagerzoom via e-mail: b.vandijk@teylingen.nl of via het algemene telefoonnummer 140252.

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 1. Aan welke vorm van buitenrecreatie in de directe omgeving hecht u waarde?

Question Title

* 2. Van welke vorm van buitenrecreatie geniet u het meest op Koudenhoorn?

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 3. Welke vorm van recreatie vindt u passen bij Kagerzoom (inclusief Strengen en Tengnagel)?

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 4. Welke vorm van buitenrecreatie vindt u passen bij de Oud Hollandse polders (Boterhuispolder, Zweilandpolder, Zwanburgerpolder)? 

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 5. Welke bijzondere kwaliteiten (recreatie en/of natuur) van de Kagerzoom (inclusief Strengen en Tengnagel) moeten in uw ogen versterkt worden?

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 6. Welke recreatieve faciliteiten en voorzieningen moet de Kagerzoom u bieden?

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 7. Welke bijzondere kwaliteiten (recreatie en/of natuur) van de Oud Hollandse polders (Boterhuispolder, Zweilandpolder, Zwanburgerpolder) moeten in uw ogen versterkt worden?

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 8. Hoe kan het centrum van Leiden op een originele manier met de gebieden Kagerzoom en de Oud Hollandse polders verbonden worden voor de recreant?

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 9. Wilt u een plek in de werkbijeenkomst over de Kagerzoom? Geef dan uw naam én e-mailadres

Question Title

* 10. Uw postcode

T