In de uitzending van Kassa op 8 april jl. werd aandacht besteed aan de problemen in de zorg voor kinderen (en volwassenen) met een ernstige meervoudige beperking. (klik hier om de uitzending te bekijken). Door middel van deze meldactie willen we niet alleen meer zicht krijgen op de problemen die ervaren worden, maar ook kijken waar we bij verantwoordelijke instanties, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten signalen neer kunnen leggen dat ze met oplossingen moeten komen. We zullen u hier - als u daar prijs op stelt - ook over informeren en misschien wel benaderen voor meer specifieke informatie als dat nodig mocht blijken. U kunt hiervoor zelf ook direct contact opnemen met KansPlus
Wilt u een link naar deze site doorsturen aan zoveel mogelijk mensen die met deze problematiek te maken kunnen hebben.

Deze meldactie wordt mede ondersteund door Sien en Naar Keuze


T