Met deze vragenlijst willen we graag weten hoe u het vond om deel te nemen aan de ‘Monitor biologische medicijnen’. Wat was positief en welke dingen zou u liever anders hebben gezien? Invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien minuten. Deze enquête staat los van eerder door u ingevulde vragenlijsten.
 
10% of survey complete.

T