Welkom bij deze enquête

  
 
Beste Mindfulnesstrainer,
 
Hier begint de enquête van de Eerste Landelijke Mindfulnesstrainers Monitor. De vragenlijst bevat vragen over 5 onderwerpen:
  1. Beroepsachtergrond en werk
  2. Gevolgde opleiding tot mindfulnesstrainer
  3. Eigen trainerschap
  4. Bij- en nascholing
  5. Beroeps- en vakverenigingen
Hartelijk dank dat je aan deze enquête wilt meewerken. Door je medewerking kunnen we breed zicht krijgen op mindfulness in Nederland en op mogelijke verbeteringen voor de toekomst.

We zullen de resultaten van deze enquête bundelen en zorgvuldig verwerken in een beleidsvisie die op 4 oktober 2019 op het Landelijk Mindfulness Congres in Nijmegen zal worden gepresenteerd.

Even praktisch over deelname:

·         het invullen kost je ongeveer 20 minuten;
·         aan het eind druk je op ‘verzend’, dan worden je gegevens verzonden en ben je klaar.

(Voor alle duidelijkheid: deze enquête is uitsluitend voor mindfulnesstrainers).

T