Monitoring tolkvoorziening WMO & Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de tolkvoorziening voor de leefuren overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Ook komt dan de Participatiewet, waarbij tolken ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld mensen die op zoek zijn naar werk.
Als u door deze nieuwe regelingen geen tolk heeft kunnen krijgen/vinden dan vragen we (de belangenorganisaties en beroepsverenigingen) u om dit te melden via onderstaande vragenlijst.
Ook tolken die door de nieuwe regeling opdrachten niet (kunnen) aannemen vragen wij om dit te melden.

We hebben deze meldingen nodig om te kunnen kijken hoe de veranderingen in de praktijk werken.
Met de meldingen kunnen de belangenbehartigingsorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken naar de politiek en verbeterpunten bespreken. De gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk worden behandeld.

De vragenlijst begint met een aantal algemene vragen. Vervolgens wordt de vraag gesteld of u tolk of tolkgebruiker bent.
Daarna is er voor beide groepen een eigen vragenlijst. Het is de bedoeling dat voor ieder knelpunt een nieuwe melding wordt gemaakt.
Dus als u meerdere keren geen tolk hebt kunnen krijgen, dan dient u dat iedere keer weer opnieuw te melden.

T