Werkgeversorganisatie InEen wil de Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) ontmantelen. Als de plannen doorgaan, leidt dat tot ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden en lopen functiegroepen die straks niet onder een andere cao kunnen worden ondergebracht, het risico dat ze veel minder zekerheid hebben dan functiegroepen die wel onder een cao kunnen worden ondergebracht. Bovendien is ontmanteling voor werkgevers zelf onwenselijk, omdat ze straks wellicht met meerdere arbeidsvoorwaardenpakketten te maken kunnen krijgen.
 
Om die reden ben ik tegen de ontmanteling en vind ik dat de Cao Gezondheidscentra/AHG behouden moet blijven. Het specifieke, multidisciplinaire profiel van gezondheidscentra vraagt om een eigen cao!
 
Door onderstaande gegevens in te vullen, laat u FBZ weten dat u tegen ontmanteling bent. We hebben uw gegevens enkel nodig om de 'handtekeningen' te verifiëren; deze worden dus niet openbaar gemaakt of voor andere doeleinden gebruikt. 
Deze petitie kan zowel door werknemers in gezondheidscentra als bestuurders/managers worden ondertekend.
 
Bedankt voor uw stem!

Question Title

* 1. Het ontmantelen van de Cao Gezondheidscentra/AHG is geen goed idee.

Question Title

* 2. Naam

Question Title

* 3. Functie

Question Title

* 4. E-mail

Question Title

* 5. Werkgever:

T