Welkom bij deze enquête over de digitale snelweg.

Hoe vaardig bent u op de digitale snelweg? Dit onderzoek op initiatief van de Gezinsbond en OKRA gaat op zoek naar de drempels die mensen ervaren op het internet. En ook wat men nodig heeft om zich meer thuis te voelen in de digitale wereld.

Het invullen van de enquête kost u slechts 10 minuten en is volledig anoniem.


Klik op volgende om te starten met de enquête. 

Een probleem melden

T