Welkom! Lees dit eerst:


Waarover gaat deze vragenlijst?
Over de vrijheid en veiligheid die nodig is om je als onderzoeker zonder angst in het publieke debat uit te kunnen spreken. Wat we willen weten is hoe onderzoekers die vrijheid en veiligheid zowel binnen en buiten hun instelling ervaren, en hoe zij met die ervaringen omgaan.
 
Voor wie is deze vragenlijst bedoeld?
Deze vragenlijst is alleen bedoeld voor onderzoekers die werkzaam zijn aan Nederlandse universiteiten, hogescholen of onderzoeksinstituten.
 
Hoelang duurt het invullen?
10 tot 15 minuten
 
Hoe gaan we met uw gegevens om?
Wij zullen uw gegevens volledig anoniem verwerken. Om misbruik van de vragenlijst te voorkomen, vragen wij bij het invullen wél eenmalig om uw professionele e-mailadres. Zodra wij alle data binnen hebben wordt uw e-mailadres meteen uit de dataset verwijderd. Deze anonimisering is onherroepelijk en kan door ScienceGuide niet teruggedraaid worden.

Verder krijgt u binnen 48 uur na invullen van de vragenlijst eenmalig een e-mail van ons. Daar vermelden we alleen dat uw adres is gebruikt voor een onderzoek. Welk onderzoek dat is vermelden we niet. Als u deze vragenlijst zelf heeft ingevuld kunt u die mail weggooien.

Mocht u uw werkmailadres onder geen beding willen invullen, stuur dan vanaf een ander adres zelf een bericht naar onderzoek[at]scienceguide.nl.

Question Title

* 1. Klaar om te beginnen?

Vul hieronder het e-mailadres in dat u gebruikt op uw hogeschool, universiteit of kennisinstelling (u kunt hierboven lezen waarom)

T