1. Stand van zaken precisielandbouw in Nederland

Om een beeld te krijgen van welke precisielandbouw-technologie al gebruikt wordt, houdt Wageningen Research in samenwerking met LTO een enquête onder boeren. 3 jaar geleden is een soortgelijke enquête onder leden van ZLTO gehouden. Hieruit bleek dat 65% van de akkerbouwers bijvoorbeeld al met GPS werken. De vraag waarom anderen hier nog niet mee werkten, werd vaak geantwoord dat het bedrijf te klein is, de technologie nog te complex en te duur en de beloofde voordelen niet concreet werden voor de eigen situatie. Drie jaar later willen we weer kijken wat de boeren er zelf van vinden. Als meer boeren precisielandbouw toepassen is dat een win-win: hogere efficiëntie en een betere leefomgeving, maar we weten onvoldoende hoe de stand van zaken is in Nederland. Veel informatie komt vooral van koplopers, maar over het peloton is weinig bekend. Wageningen Research heeft daarom een enquête gemaakt waarmee zij boeren bevragen naar wat wel en niet gebruikt wordt en waarom. De vragenlijst is verbreed om ook (melk)veehouders mee te nemen, omdat in de stal steeds meer precision livestock farming plaatsvindt.  
 
Het doel van deze enquête is inzicht te krijgen in het gebruik van precisie landbouw technieken.
Deze enquête maakt deel uit van een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van precisie landbouw in Nederland in opdracht van Topsector Agri&Food. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University and Research.
 
De enquête bestaat uit twee delen: een algemeen deel met betrekking tot bedrijfsinformatie en een tweede deel dat ingaat op het gebruik van Precisie landbouw technieken. De enquête telt 11 vragen en is binnen 10 minuten te beantwoorden. De enquête kan anoniem ingevuld worden en wordt anoniem verwerkt. Onder de deelnemers verloten we een iPad! Om hier kans op te maken moet u uw email adres achterlaten. Het email adres wordt los van de enquete verwerkt. U krijgt dan ook de resultaten van de enquete toegestuurd.

Question Title

* 1. In welke provincie is uw bedrijf actief? (meerdere? Kies de provincie met het grootste aandeel)

Question Title

* 2. Wat is de hoofdtak van uw bedrijf

T