Denkt u mee over de nieuwe werkagenda van de RVS?

Voortdurend leiden ontwikkelingen tot nieuwe vraagstukken voor beleid en praktijk op het snijvlak tussen volksgezondheid, zorg en samenleving. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft hierover onafhankelijk advies aan regering en parlement.

Voor de komende jaren stellen we een nieuwe werkagenda op, waarin de belangrijkste opgaven een plaats krijgen. De RVS heeft al enkele mogelijke thema’s benoemd op basis van gesprekken en ontwikkelingen in de samenleving. Nu willen we graag weten welke onderwerpen volgens u  bovenaan de agenda moeten staan. Met Ranking the Topics geeft u dat met sterren aan. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen als deze voor uw gevoel nog missen.

Denkt u met ons mee? Het kost slechts tien minuten. Alvast hartelijk dank!
Pagina 1/11

T