Wat is er aan de hand?
  • Koopkracht van gepensioneerden is de afgelopen jaren flink achteruit gegaan.
  • Er is geen compensatie van koopkrachtverlies ondanks toezeggingen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Compenserende maatregelen hebben alleen effect op de koopkracht van werkenden.
  • Volgens het CPB gaat vanaf 2017 de koopkracht voor senioren verder achteruit.
  • Als gevolg van de kunstmatig laag gehouden rente door ECB gaan pensioenfondsen mogelijk pensioenen korten in 2017. 
  • Kortingen op pensioen komen bovenop geraamd koopkrachtverlies.
  • Kosten van levensonderhoud, zorg en wonen blijven stijgen.
Wat moet er gebeuren?
FNV Senioren heeft een aantal voorstellen om koopkrachtdaling voor gepensioneerden te stoppen: 
  • Voorkom pensioenkortingen door overgangsmaatregelen naar een stabieler en minder rentegevoelig pensioencontract.
  • Extra verhoging AOW (bovenop de halfjaarlijkse stijging) als compenserende maatregel koopkrachtverlies.
  • Het eigen risico van de zorgpremie moet inkomensafhankelijk worden, om zo tot een rechtvaardiger lastenverdeling te komen en eveneens ter voorkoming van zorgmijdend gedrag.
Ben je het eens met onze oplossingen? Teken dan de petitie.

Hoe meer mensen dat doen, des te krachtiger het signaal richting het kabinet.

Ik teken de petitie en maak mij sterk voor mijn koopkracht

Naam

E-mailadres

T