Voorjaar 2020

Om meer inzicht te krijgen in preventiemethoden die worden toegepast tegen rotkreupel in Nederland vragen wij u om deze enquête in te vullen. In 2015 is er ook een enquête gehouden onder schapenhouders in Nederland. De resultaten uit deze enquête zullen vergeleken worden met de enquête uit 2015 om eventuele veranderingen in preventiemethoden te kunnen ontdekken. 

Daarnaast is deze enquête ook een onderdeel van een onderzoek waarbij enkele bedrijven bezocht zullen worden voor monstername. Het doel daarvan is om meer inzicht te krijgen in de ernst van rotkreupel binnen Nederland en het voorkomen van verschillende types. Om deel te kunnen nemen aan deze enquête hoeft uw bedrijf niet bezocht te worden! Bedrijven die bezocht zijn voor monsterverzameling, verzoeken wij om bij de vraag: "wordt of is uw bedrijf bezocht" het antwoord ja aan te kruisen. 

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 15 minuten. De gegevens die u invult zullen alleen ten behoeve van dit onderzoek gebruikt worden en zijn volledig anoniem. We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw deelname aan dit onderzoek.
0 van 70 beantwoord
 

T