Beste schapenhouder,

Graag nodig ik u uit om mee te doen met een landelijk onderzoek onder schapenhouders, over het beschermen van schapen tegen hitte in de wei.
 
Waarom dit onderzoek?
De NVWA houdt toezicht op dierenwelzijn. Eén van de onderwerpen is de bescherming van schapen tegen hitte in de wei. Wij willen graag weten hoe u als schapenhouder hier zelf tegen aankijkt en tegen welke belemmeringen u eventueel aanloopt.
 
Doet u mee?
U bent één van de 4.000 willekeurig geselecteerde schapenhouders die we vragen om aan dit onderzoek mee te doen. Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons om samen met schapenhouders de schapen in de wei beter te beschermen tegen hitte. Het invullen duurt maximaal 15 minuten. Uiteraard is uw deelname vrijwillig, anoniem en vertrouwelijk.*
 
U kunt deelnemen tot en met 20 maart 2024.
 
Klik op de knop 'Volgende' om de enquête te starten. Hartelijk dank voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,
 
Fred de Klerk
Chief Veterinary Inspector


*De NVWA verwerkt persoonsgegevens vanzelfsprekend in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetgeving, dit betekent onder meer dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk en dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is in het kader van het project. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van de NVWA: www.nvwa.nl/privacy.
 

T