Denk mee over de invulling van het St. Agathaplein als toegangspoort tot de stad!

Het Prinsenhof en St. Agathaplein zijn belangrijk voor de stad Delft. Daarom gaan we graag met alle Delftenaren die mee willen denken over de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie voor het Prinsenhof en St. Agathaplein, het gesprek aan. Dat doen we volgens de principes van de Delftse Participatieaanpak Delfts Doen. Via de link www.delft.nl/Prinsenhof kunt u hier meer over lezen. 

Het invullen van deze korte vragenlijst kost u slechts 5 minuten. De resultaten worden meegenomen in de besluitvorming van de raad. 

Question Title

Afbeelding

T