Geachte heer / mevrouw,

De diensten spoedgevallen GZA hechten veel belang aan de kwaliteit van zorg die wordt geleverd.
Uw aanmerkingen en suggesties kunnen ons helpen bij het verder uitbouwen van een kwalitatieve zorgverlening. We zouden u dan ook zeer dankbaar zijn als u onderstaande vragenlijst zou willen invullen.
Uw antwoorden zijn strikt vertrouwelijk.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag.
Alvast bedankt!

Question Title

* 1. Geslacht

Question Title

* 2. Leeftijd

Question Title

* 3. Kwam u met uw kind naar de dienst spoedgevallen?

Question Title

* 4. Welke dienst spoedgevallen heeft u bezocht?

Question Title

* 5. Wanneer bent u op de dienst spoedgevallen geweest?
Datum :

Question Title

* 6. Tijdstip :

Question Title

* 7. Bent u eerder behandeld op deze dienst spoedgevallen?

T