Via dit formulier kunnen leden van de FNV, werkzaam in de sector Beroepsgoederenvervoer over de weg, het Urenboekje 2018 bestellen. Het FNV Urenboekje 2018 is vanaf eind december beschikbaar.

* Lidmaatschapsnummer

* Voorletters

* Tussenvoegsel

* Achternaam

* Straat

* Huisnummer

* Postcode

* Woonplaats

* E-mailadres

T