Geef uw mening over de op te zetten brede leefstijlcoalitie

Het ministerie van VWS verkent de mogelijkheid tot het opzetten van een meerjarig programma leefstijl rondom de pijlers data en kennis, onderwijs, richtlijnen, onderzoek, implementatie en opschaling, monitoring en patiënt, waaraan een brede coalitie van zorgpartijen en kennisinstituten uitvoering geeft. ​Doel hiervan is om de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten zelf te vergroten en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen. ​
Hierbij gaat het expliciet om de inzet van leefstijl in/vanuit de zorg voor iemand met een klacht of ziekte.
 
Met deze veldraadpleging willen we uw input vragen voor de verkenning van een brede leefstijlcoalitie. Welke zorgpartijen, kennisinstituten en experts zouden samen zo’n coalitie kunnen vormen? En welke hoofdthema’s op het gebied van leefstijlgeneeskunde zouden de meeste prioriteit moeten krijgen als u denkt aan onderzoek, implementatie, patiënt, onderwijs, richtlijnen en bekostiging?
 
Uw input helpt ons in kaart te brengen waar de coalitie zich op moet gaan richten. De Patiëntenfederatie Nederland, TNO en ZonMw nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. De vragenlijst vraagt input over verschillende onderwerpen; het is mogelijk om vragen over te slaan indien u daarop geen input wilt geven.
 
De resultaten van de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Indien gewenst kunt u aan het einde van de vragenlijst naam, functie en organisatiegegevens invullen (dit is niet verplicht!)
 
Deze veldraadpleging richt zich op de volgende hoofdthema’s:
  • Onderzoek​
  • Implementatie​
  • Patiënt​
  • Onderwijs professionals​
  • Richtlijnen​
Er is nog één hoofdthema, namelijk ‘bekostiging’. Dit thema wordt niet meegenomen in deze veldraadpleging.

T