Het Nationaal verkeerskundecongres 2017 staat in het teken van fundamentele veranderingen. Voorafgaand aan dit congres willen wij graag inventariseren in hoeverre in uw werkveld al wel of niet sprake is van fundamentele veranderingen.

Klik op de 'ok' button om verder te gaan.

Question Title

* 1. Traditionele instituten ( belangrijke spelers in uw werkveld) hebben het niet meer als vanzelfsprekend ‘voor het zeggen’.

Question Title

* 2. Nieuwe spelers, soms nog onbekend, krijgen of nemen een belangrijke rol in beslissingen in uw werkveld

Question Title

* 3. Traditionele financiële bronnen nemen niet meer als vanzelfsprekend de (volledige) financiele verantwoordelijkheid

Question Title

* 4. Uw werk wordt minder solistisch 

Question Title

* 5. Uw traditionele werkplannen voor het volgende jaar , bevatten meer onzekerheden dan voorheen 

T