Welke onderwerpen vindt u belangrijk?

Op maandagavond 19 februari organiseert Wijkcentrum De Pijp samen met bewoners en ondernemers Verkiezingsdebat De Pijp. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dus belangrijk om de politieke kopstukken in Amsterdam aan de tand te voelen over de onderwerpen die bewoners en ondernemers van De Pijp bezighouden. D66, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA en Partij voor de Dieren zijn uitgenodigd voor dit debat.

Er zullen tijdens het verkiezingsdebat een aantal stellingen aan bod komen. Welke dat zijn, wordt bepaald door de bewoners en ondernemers van De Pijp. Via deze enquête kunt u per stelling aangeven hoe belangrijk u dit onderwerp vindt om aan de politici voor te leggen. Per stelling kunt u maximaal 5 sterren geven. De stellingen met de meeste sterren komen in het debat aan de orde. Alvast bedankt voor uw input!

Question Title

* 1. Wonen in De Pijp is voor veel mensen onbetaalbaar. Jongeren die opgegroeid zijn in De Pijp worden gedwongen om de buurt en zelfs de stad te verlaten.

Stelling: Amsterdamse jongeren mogen zich vanaf 15 jaar inschrijven bij woningnet, waardoor ze 3 jaar voorsprong hebben.

Question Title

* 2. Op 1 april gaat de garage onder de Boerenwetering met 600 parkeerplaatsen open. Volgens de huidige plannen verdwijnen er gelijktijdig 300 plaatsen op straat. In de Noord-Pijp is geen parkeervergunning-wachtlijst meer en staan de commerciële garages halfleeg.

Stelling: Extra autoparkeerplaatsen zijn onnodig en ongewenst. In plaats van 300, dienen 600 parkeerplaatsen op straat opgeheven te worden om de Frans Halsbuurt geheel parkeervrij te maken.

Question Title

* 3. Door extreme huurverhogingen hebben veel winkeliers en ambachtsbedrijven moeite om het hoofd boven water te houden. Gevolg is dat de kleine winkels en ambachten verdwijnen. Een divers winkelaanbod is echter belangrijk voor een aantrekkelijke Pijp en de kleinere winkels zijn belangrijk voor de buurt-cohesie. Een optie zou zijn om de NV De Pijp op te richten naar het voorbeeld van NV Zeedijk, die panden opkoopt en voor een redelijke prijs verhuurt aan winkeliers en ambachtslieden. Branchering is dan ook mogelijk.

Stelling: De gemeente dient concrete maatregelen te nemen om de kleinere winkels en ambachtsbedrijven te ondersteunen.

Question Title

* 4. Bij de eerste generatie arbeidsmigranten bestaat grote behoefte aan gemeenschappelijke woonvoorzieningen gericht op ouderen met dezelfde migratieachtergrond.

Stelling: De gemeente dient initiatief te nemen voor de realisatie van woonprojecten voor groepen ouderen met dezelfde migratieachtergrond in De Pijp.

Question Title

* 5. De nieuwe stadsdeel adviescommissies die gelijktijdig met de gemeenteraad gekozen worden stellen qua bevoegdheden niets voor.

Stelling: De rol en betekenis van Wijkcentrum De Pijp als belangenbehartiger en verbinder van bewoners en ondernemers in De Pijp zal daardoor sterk toenemen.

Question Title

* 6. Geluidsoverlast, luchtvervuiling en wateroverlast zijn belangrijke issues in De Pijp. Door het aanbrengen van verticale tuinen kan in De Pijp een enorme vergroening, geluiddemper, fijnstof-opvanger en wateropvang gerealiseerd worden, zonder dat dit ruimte kost.

Stelling: Op alle gevels waar nog steen zichtbaar is wordt extra belasting geheven.

Question Title

* 7. In en rond De Pijp is de luchtkwaliteit slecht. Op de Stadhouderskade wordt de Europese norm voor stikstofdioxide sterk overschreden en de situatie is zelfs weer verslechterd vergeleken met vorige jaren, ondanks dat veel auto’s een stuk schoner zijn geworden.

Stelling: Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het nodig dat de Stadhouderskade geen doorgaande autoroute meer is.

Question Title

* 8. Airbnb verstoort de cohesie in De Pijp en veroorzaakt veel overlast.

Stelling: Kortdurende verhuur van woningen, bijvoorbeeld via sites als Airbnb, moet in De Pijp worden verboden.

Question Title

* 9. De stad is aan een snelle verandering onderhevig. De Pijp geniet daar ook van mee, bezoekers en toeristen brengen geld in het laatje. Maar de druk op de openbare ruimte is groot en de leefbaarheid staat onder druk.

Stelling: De gemeente dient horeca ondernemers te verplichten om met straatcoaches te werken om fiets- en scooterparkeren te regelen en geluidsoverlast van klanten tegen te gaan.

Question Title

* 10. De roep om een autoluwe Pijp wordt in de buurt steeds groter. Experimenteer en probeer! Zo zou de Gerard Doustraat tussen Ferdinand Bolstraat en Gerard Douplein volledig voetgangersgebied kunnen worden.

Stelling: Als een meerderheid van de bewoners en ondernemers in een straat aangeeft de straat autovrij te willen, moet de gemeente dit serieus onderzoeken.

Question Title

* 11. Heeft u nog andere suggesties voor onderwerpen/stellingen tijden het verkiezingsdebat?

Dank voor het invullen van deze enquête! We hopen u te mogen verwelkomen op maandag 19 februari. Het debat zal plaatsvinden in Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333. Inloop vanaf 19.30 uur, het debat begint om 20.00 uur.   

Question Title

* 12. Bent u van plan de 19e naar het debat te komen?

T