Welkom bij de enquête over de versoepeling van maatregelen in de VG sector

Door middel van deze enquête willen we inzicht krijgen in hoe het gaat met de versoepelingen van de maatregelen die in het kader van de coronacrisis genomen zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
We nemen deze resultaten mee in de gesprekken met VWS en de VGN (de koepel van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg). Ook kan het zijn dat we op basis van de uitkomst contact op zullen nemen met individuele zorgaanbieders, scholen of vervoerders als blijkt dat ze de handreikingen  over de versoepelingen onvoldoende toepassen.

Bedankt voor het invullen van de enquête
 
Pouwel van de Siepkamp
voorzitter KansPlus
 


Deze enquête is opgesteld door KansPLus, LFB en Ieder(in)
 


 
0 van 54 beantwoord
 

T