Met deze korte enquête willen we een beeld vormen hoe het er op dit moment voorstaat voor mensen met een verstandelijke beperking in het kader van de coronaproblematiek. Ook als u enkele weken geleden deze enquête al heeft ingevuld kunt u dat nogmaals doen, zodat we weer een actueel beeld krijgen. 

Question Title

* 1. Bent u verwant of heeft u zelf een verstandelijke beperking

T