Inleiding

Geef uw mening over zonnevelden

De gemeente Wijk bij Duurstede stelt op dit moment beleid op voor zonnevelden: onder welke voorwaarden mogen zonnevelden worden aangelegd in het buitengebied van onze gemeente? U kunt het conceptbeleid voor zonnevelden inzien op www.zonneveldenwijkbijduurstede.nl.

Graag horen we wat u als inwoner of bedrijf in de gemeente Wijk bij Duurstede vindt van zonnevelden. U kunt uw mening geven via deze vragenlijst (tot en met 26 mei 2019) en tijdens de gespreksavond over zonnevelden (op 28 mei 2019). 


Wat doen we met uw mening?

Het conceptbeleid wordt aangevuld en verbeterd op basis van de inbreng van inwoners en bedrijven.

Mensen denken verschillend over zonnevelden: er zijn voor- en tegenstanders. Dit maakt het niet makkelijk om met alle meningen rekening te houden in het beleid. Hoe duidelijker u aangeeft waarom u deze mening hebt bij de vragen, hoe beter wij uw standpunt mee kunnen wegen in de voorwaarden voor zonnevelden.

 
Waarom beleid voor zonnevelden

De gemeente wil in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. De basis is om energie te besparen én de daken vol te leggen met zonnepanelen. Met panelen op daken kan bijna een kwart van het totale energieverbruik duurzaam worden opgewekt. Daarom is het nodig om óók op andere manieren duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld via zonnevelden.

Initiatiefnemers voor zonnevelden melden zich nu al bij de gemeente, maar er is nog geen beleid vastgesteld. De gemeente wil gaan vastleggen waar zonnevelden meer en minder wenselijk zijn, en aan welke voorwaarden een zonneveld moet voldoen. 

 
Wilt u de volgende 11 vragen over zonnevelden beantwoorden? 

Fijn dat u meedoet!

0 van 13 beantwoord
 

T