Ontzettend fijn dat u mee wilt doen aan deze vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen met diabetes type 2 (DM2) en/of hart- en vaatziekten. De vragenlijst zal gaan over de houding van patiënten ten opzichte van behandelmethoden voor DM2 en hart- en vaatziekten. Vragen zijn gebaseerd op bestaande gevalideerde vragenlijsten. Een soortgelijke vragenlijst is ook uitgezet, onder zorgverleners die zorg verlenen aan patiënten met DM2 en/of hart- en vaatziekten, zodat de uitkomsten kunnen worden vergeleken. 

Het kost ongeveer 5 minuten om de vragenlijst in te vullen. De informatie die u geeft wordt anoniem verwerkt. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Wilt u onderstaande vragen alstublieft allemaal invullen?

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Question Title

1. Wat is uw geslacht?

Question Title

2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

3. Welke chronische ziekte(n) heeft u?

Question Title

4. Hoe lang geleden is uw eerste chronische ziekte geconstateerd? Vul een geheel getal in jaren in.

T