Hartelijk dank voor uw deelname aan deze korte vragenlijst over de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht (hierna Vrijwilligerscentrale). Uw antwoorden gebruiken we om onze dienstverlening aan u verder te verbeteren.  Het invullen kost u ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd. We vragen u in deze vragenlijst puur om uw mening. Er is geen goed of fout antwoord.

Nogmaals dank voor uw medewerking.

Question Title

* 2. Waar heeft u voor het eerst over de Vrijwilligerscentrale gehoord?

Question Title

* 3. In hoeverre bent u als organisatie bekend met de volgende diensten van de Vrijwilligerscentrale?

  Zeer bekend Bekend Een beetje bekend Niet bekend Weet niet/geen mening
Vacaturebank
Informatie over vrijwilligerswerk op onze website
Facebook pagina Vrijwilligerscentrale
Het jaarlijkse Vrijwilligersfeest
De maatschappelijke stagemarkt (MAS-Markt)
De Beursvloer
Adviespunt omtrent vrijwilligerswerk
Tussenpersoon voor algemene vrijwilligersverzekering van de gemeente

Question Title

* 4. Alles bijeen genomen, kunt u met een rapportcijfer van 1 tot 10 aangeven in hoeverre u de Vrijwilligerscentrale in het algemeen aan anderen zou aanbevelen?
Hierbij staat 1 voor totaal niet aanbevelen en 10 voor zeer zeker aanbevelen.

Question Title

* 5. Heeft u het afgelopen half jaar in Stichtse Vecht iets over de Vrijwilligerscentrale gezien, gehoord of gelezen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 6. Als u naar de vrijwilligers in uw organisatie kijkt, op welke manier laat u hen dan merken dat u hun inzet waardeert?

Question Title

* 7. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

  Zeer mee eens Mee eens Mee oneens Zeer mee oneens Weet niet/geen mening
Mede door (de diensten van) de Vrijwilligerscentrale heeft mijn organisatie het afgelopen jaar een grote(re) toestroom van vrijwilligers gehad
De Vrijwilligerscentrale is voor mijn organisatie hét centrale punt voor alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft
Ik vind dat de Vrijwilligerscentrale vrijwilligerswerk positief neerzet binnen de gemeente Stichtse Vecht

Question Title

* 8. Op welke manier heeft uw organisatie het afgelopen jaar vrijwilligers geworven? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 9. Indien u (ook) via de Vrijwilligerscentrale vrijwilligers heeft geworven, op welke wijze heeft u dat gedaan?

Question Title

* 10. Indien u via de vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale heeft geworven, hoe heeft u het gebruik van de vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale dan ervaren (denk aan het plaatsen, aanpassen en sluiten van de vacature, maar ook de zoekfunctie, etc.)?

Question Title

* 11. Indien van toepassing, wat vindt u positief/negatief aan de vacaturebank?

Question Title

* 12. Kunt u een schatting geven hoeveel procent van uw uitstaande vacatures bij de Vrijwilligerscentrale het afgelopen jaar ook daadwerkelijk geleid heeft tot het vinden van een passende vrijwilliger?

Question Title

* 13. Kunt u aangeven in hoeverre u zich als organisatie in het algemeen door de Vrijwilligerscentrale (vacaturebank, website, persoonlijk contact, etc.) geholpen voelt in de werving van vrijwilligers?

Question Title

* 14. De Vrijwilligerscentrale heeft binnen de gemeente Stichtse Vecht een rol op het gebied van kennisoverdracht over vrijwilligerswerk. Kunt u door middel van 'ja'of 'nee'aangeven of u behoefte heeft aan onderstaande aspecten?

  Ja Nee
Scholing / training op vrijwilligersgebied voor vrijwilligers
Inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties
Vraag en antwoord categorie voor organisaties over vrijwilligerswerk op onze website
Algemene informatie voor organisaties over vrijwilligerswerk op onze website
Een online platform voor organisaties om informatie en kennis te delen met andere vrijwilligersorganisaties
Kennismaken met (potentiële) vrijwilligers door middel van een georganiseerde open dag

Question Title

* 15. In hoeverre bent u het afgelopen jaar door de Vrijwilligerscentrale geholpen als het ging over vragen, advisering of kennisoverdracht op het gebied van vrijwilligerswerk?

Question Title

* 16. Waarom bent u wel/niet geholpen op dit gebied?

Question Title

* 17. Heeft u nog tips voor de Vrijwilligerscentrale in het algemeen? Wat zouden we kunnen verbeteren?

Question Title

* 18. Wat doet de Vrijwilligerscentrale volgens u nu al goed en moeten we zeker behouden?

We willen u graag nog een paar algemene vragen stellen.

Question Title

* 20. Hoeveel betaalde en vrijwillige krachten telt uw organisatie in de gemeente Stichtse Vecht ongeveer?

Question Title

* 21. Heeft uw organisatie iemand aangesteld specifiek voor de taken van een vrijwilligerscoördinator (betaald of vrijwillig)?

Dit waren alle vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking en hopelijk tot ziens.

T