Aanleiding

De gemeente Kapelle gaat een wegenplan opstellen. In dit plan gaan we beschrijven wat de gewenste functie van wegen en straten is (bijvoorbeeld 50 of 30 km/u). Hoe we onze wegen willen inrichten. En op welke plekken we aanpassingen willen doen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

We vinden het belangrijk om het plan te maken met inbreng van de bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties van de gemeente Kapelle. Daarmee wordt het een plan dat beter aansluit bij uw wensen en ideeën.

Het project is inmiddels gestart. We willen u vragen hieraan mee te werken, door onderstaande vragen te beantwoorden. Op die manier kunt u inbreng leveren voor het plan dat we daarna gaan opstellen.  Op een later moment wordt het plan dan in concept gepresenteerd. 

De vragen hebben – voor de duidelijkheid – niet als doel om meldingen te doen over de staat van onderhoud of schades aan de openbare ruimte. Die kunt u melden via fixi.nl.

We hopen dat u op deze manier wilt meewerken aan het plan. U kunt tot en met vrijdag 13 december uw inbreng geven.

Question Title

* 1. Op welke locatie heeft uw reactie betrekking (welke straat of weg, in welk dorp)?

Question Title

* 2. Wat is hier aan de hand / wat is in uw ogen het probleem (voor welke groep verkeersdeelnemers en wat is de oorzaak)?

Question Title

* 3. Heeft u een idee voor de oplossing?

Mocht u naar aanleiding van dit project vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met voorlichting@kapelle.nl

T