Welkom

Het programma 'Versterken van de kracht van pleegouders' wil een impuls geven aan nieuwe projecten die op het gebied van leren en ontwikkelen potentieel van waarde kunnen zijn voor pleegouders en die budget nodig hebben om tot ‘volle wasdom’ te komen. Ideeën en reeds ontwikkelde ‘pareltjes’ van pleegzorgaanbieders en andere partijen die een stimulans kunnen gebruiken, maar ook ideeën vanuit andere sectoren die geschikt kunnen zijn voor de pleegzorg.

Heb jij een idee om de ondersteuning van pleegouders door middel van leren en ontwikkelen te verbeteren? Meld jouw concept dan via dit formulier aan. 

Doe dit vóór 1 februari 2019 en stuur apart een mail met een (link naar) een filmpje waarin je je idee in maximaal 2 minuten toelicht aan Hans.kodde@Jeugdzorgnederland.nl. Bij hem kun je ook terecht als je vragen hebt over deze oproep.

T