d De enquête van de Dag van de Hond is afgesloten. Als u suggesties heeft of wilt reageren stuurt u dan een mail naar dagvandehond@raadvanbeheer.nl We zien u graag volgend jaar terug tijdens de Dag van de Hond op 27 mei 2018.