d De registratie voor de netwerkbijeenkomst is gesloten. Indien u nog wilt deelnemen kunt u contact opnemen met Joey Gijbels (gijbels@zonmw.nl): afhankelijk van het aantal afmeldingen kan uw verzoek tot deelname worden gehonoreerd.