Deze enquête is momenteel afgesloten. De respons was overweldigend: meer dan 5000 reacties in 4 dagen. Deze uitkomsten hebben we geanalyseerd en overhandigd aan het ministerie van OCW en de VNG (zie https://www.lkca.nl/artikel/inschatting-coronaschade-culturele-verenigingen/). Tegelijk was en is er nog veel onduidelijk en gaan de ontwikkelingen snel. Uit de antwoorden bleek ook dat hier nog veel vragen over zijn. Om die reden hebben we gekozen om de vragenlijst niet door te laten lopen tot 15 april, zoals eerst de bedoeling was, maar hem nu te sluiten. Op basis van de ontwikkelingen kijken we in de komende weken of een vervolg vragenlijst zinvol is. Heel graag horen we dan jouw mening en nemen we jouw situatie mee om de impact van de coronacrisis verder in kaart te brengen. In de komende week kijken we als LKCA, KNMO, Koornetwerk Nederland en de Raad van 12 verder naar de uitkomsten van de inventarisatie. Via de website van LKCA (lkca.nl) houden we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en duiding.