Question Title

* 1. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 5 gemeenten (Middelburg, Vlissingen, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen). Kunt u aangeven in welke gemeente en wijk u woont?

Question Title

* 2. In welke mate heeft u zelf, in de wijk waar u nu woont, overlast/gevolgen ervaren van …

  Helemaal niet Eén keer Meerdere keren
… regenbuien?
… droogte?
… hitte?

Question Title

* 3. In hoeverre zorgde dit voor …

  Helmaal niet Nauwelijks Enigszins Tamelijk veel Heel veel
… schade aan uw huis, tuin of andere bezittingen?
… gezondheidsproblemen?
… hinder of ongemakken?

Question Title

* 4. Kunt u uw antwoord op voorgaande vraag toelichten? Dus welke schade, gezondheidsproblemen of ongemakken traden op? (open vraag)

T