Inschrijfformulier voor Tour of Art Flevoland 2023

Dit is het inschrijfformulier voor Tour of Art Flevoland 2023, die plaatsvindt op 7 en 8 oktober 2023. 
De sluitingsdatum voor inschrijving is 4 maart 2023!

Inschrijving voor Tour of Art Flevoland, het grootste Flevolandse evenement op het gebied van Beeldende Kunst, staat open voor alle professionele en amateur kunstenaars uit heel Flevoland.
Selectie voor deelname wordt bepaald op basis van onafhankelijke beoordeling van alle inschrijvingen door drie, jaarlijks wisselende, beoordelaars van buiten Flevoland.

De deelnemerslocaties zijn verspreid over LELYSTAD. Voor alle locaties geldt dat er, naar het oordeel van de organisatie, voldoende ruimte moet zijn om minstens drie deelnemers bij elkaar te laten deelnemen.

De volledige Deelnemersvoorwaarden en verdere details zijn te vinden op de website: https://tourofartflevoland.nl/deelname/voorwaarden/.

Bij inschrijving dienen ten minste alle vragen gemarkeerd met een asterisk (*) te worden ingevuld.

Question Title

* 1. Naam kunstenaar

Question Title

* 2. WOONadres

Question Title

* 3. E-mailadres

Question Title

* 4. Telefoon (Tenminste een van beide invullen)

Toelichting bij Vraag 5:
Geef duidelijk aan met welke techniek of technieken u deel zou willen nemen.
Hierbij gelden de volgende regels:
- Alleen kunst in de techniek(en)/stijl(en) waarvoor u geselecteerd bent, mag tijdens de Tour of Art getoond worden.
- Het kan gebeuren dat een kunstenaar inschrijft voor meerdere technieken, maar slechts voor één van beide geselecteerd wordt.

Question Title

* 5. Techniek(en) waarvoor ingeschreven wordt (b.v.: acryl, aquarel, fotografie, keramiek, brons, installatiekunst, edelsmeden, etc.) (Zie ook de toelichting hierboven!)

Toelichting bij Vraag 6:
Geef in max. 25 woorden aan wat u en/of uw werk typeert. (Teksten van meer dan 25 woorden worden zonder overleg ingekort!)

TIP: De bij vraag 5 ingevulde technieken worden sowieso vermeld op de website en in de brochure. Die hoeven dus niet in deze tekst genoemd te worden, maar het mag wel.

Question Title

* 6. 25-woordentekst (Zie de toelichting hierboven.)

Question Title

* 7. Website

Toelichting bij Vraag 8:
Om een voor alle deelnemers passende indeling over de deelnemerslocaties van de Tour of Art Flevoland te kunnen maken, is het van belang dat de organisatie een indicatie heeft van de grootte van uw kunstwerken.
Schrijft u voor meerdere technieken in, geef dan per techniek een indicatie van de grootte.

Question Title

* 8. Geef een ruwe indicatie van de grootte van uw kunstwerken (Zie de toelichting hierboven.)

Toelichting bij Vraag 9 en 10:

Wij kunnen en zullen nooit geld van uw rekening afhalen! U moet uw deelnemersbijdrage zelf tijdig overmaken.
(Zie de deelnemersvoorwaarden voor details.)

De reden dat we het rekeningnummer vragen (Vraag 9) en op welke naam de rekening staat (Vraag 10), is dat de naam waarop de rekening staat vaak heel anders is dan de naam van de kunstenaar. We hebben deze informatie dus alleen nodig om gemakkelijk te kunnen zien wie er betaald hebben.

Question Title

* 9. IBAN-nummer van de rekening waarvandaan de betaling van het inschrijfgeld zal worden gedaan (Zie bovenstaande toelichting.)

Question Title

* 10. Op welke naam staat deze bankrekening? (Zie de toelichting boven vraag 9.)

Question Title

* 11. Wilt u (achteraf!) een factuur ontvangen van de deelnemersbijdrage? 
(Facturen worden pas achteraf gestuurd, zodat alleen de geselecteerden een factuur kunnen ontvangen. Wie niet geselecteerd is krijgt z.s.m. na de selectie de deelnemersbijdrage teruggestort.) 

Vraag 12 t/m 15 zijn ALLÉÉN bedoeld voor kunstenaars die in LELYSTAD wonen of daar een vast atelier hebben!
Kunstenaars van buiten Lelystad slaan deze vier vragen over, en gaan direct door naar Vraag 16.

De organisatie heeft een aantal locaties geregeld, waar minstens 3 deelnemers bij elkaar kunnen deelnemen. Maar er zal ook gebruik gemaakt worden van eigen locaties van deelnemers in Lelystad, MITS die (zowel naar het oordeel van de betreffende deelnemer als dat van de organisatie) geschikt zijn voor tenminste drie deelnemers. 
Hierbij nemen we ook de mogelijk nog geldende coronaregels in acht! 

Question Title

* 12. In hoeverre hebt u een locatie in Lelystad, die u zou kunnen en willen delen met minstens twee andere kunstenaars? (Zie de bovenstaande toelichting.) 

Toelichting bij Vraag 13:
Indien u bij vraag 12 hebt aangegeven een (mogelijk) geschikte deelnemerslocatie te hebben of te weten, vul dan ook vraag 13, 14 en 15 in. (H
et volledige adres ook invullen als dat gelijk is aan uw woonadres.)

Hebt u hierboven GEEN voorgestelde deelnemerslocatie aangegeven, sla dan de vragen 12 t/m 14 over, en ga direct door naar Vraag 16.

Question Title

* 13. Gegevens van de in vraag 12 bedoelde locatie in LELYSTAD. (S.v.p. ook volledig invullen als deze locatie uw woonadres is!)

Question Title

* 14. In hoeverre is de hierboven vermelde locatie toegankelijk voor mindervaliden?

Question Title

* 15. Geef aan wat, naar uw idee, op de hierboven aangegeven locatie de mogelijkheden zijn voor andere deelnemers. (B.v.: hoeveel hangruimte voor kleine of grote 2D-kunst en/of ruimte voor kleine of grote 3D-kunst.
Let op: Als deze locatie niet eerder een deelnemerslocatie geweest is, komen er mensen vanuit de organisatie beoordelen of ook wij de locatie geschikt vinden.)

Toelichting bij Vraag 16:
Indien u overige specifieke wensen heeft m.b.t. de deelnemerslocatie en/of medekunstenaars op een locatie, dan kunt u die bij deze vraag aangeven.
Alle voorkeuren zullen worden meegenomen bij de indeling, en wij zullen proberen er zo veel mogelijk aan te voldoen. Maar wij kunnen niet op voorhand garanderen dat alle voorkeuren kunnen worden gehonoreerd.

Question Title

* 16. Geef hier uw eventuele wensen aan m.b.t. de deelnemerslocatie en/of medekunstenaars.

Question Title

* 17. Ruimte voor overige opmerkingen die u niet elders in het formulier kwijt kuntDoor het insturen van dit inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de Deelnemersvoorwaarden voor Tour of Art Flevoland 2023.


LET OP-1:
Uw inschrijving is pas geldig als UITERLIJK 4 maart 2023 de volgende drie zaken ontvangen zijn
:
- de inschrijving (dit formulier, volledig ingevuld)
- de vereiste foto's van uw kunstwerken 
(zie de Deelnemersvoorwaarden voor details over de in te sturen foto's)
- het inschrijfgeld (zie de Deelnemersvoorwaarden voor details over de betaling)

Bent u klaar met invullen? Druk dan op 'Inschrijving insturen'. Uw ingevulde formulier wordt dan ingediend.


LET OP-2: U ontvangt GÉÉN ONTVANGSTBEVESTIGING van uw inschrijving!
(Als u na de indiening op de website van SurveyMonkey terechtkomt, is de indiening van het formulier goed gegaan!)

U kunt rond eind april bericht verwachten over de uitkomst van de selectie.


Het bestuur van Stichting Culturale dankt u hartelijk voor uw inschrijving!

T