In de laatste (digitale) bijeenkomst van 15 december 2021 hebben we de aanwezigen gevraagd om hun voorkeur uit te spreken voor  één van de twee opgestelde ontwerpen. Enkele bewoners hebben na deze avond echter aangegeven te twijfelen over deze keuze.

Om deze reden willen wij u graag nogmaals uw mening horen. De twee ontwerpvarianten zijn op deze pagina in te zien. Geeft u uw voorkeur door? 
De variant die de meeste stemmen krijgt zal verder worden uitgewerkt.

Question Title

1. Wat is uw naam, straat en huisnummer?*

*We willen dit graag weten om er zeker van te zijn dat ingevulde antwoorden afkomstig zijn van bewoners. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. 

Question Title

2. Welke variant heeft uw voorkeur?

Zie hieronder een snelle weergave van de twee varianten.

Question Title

Variant 1

<strong>Variant 1</strong>

Question Title

Variant 2

<strong>Variant 2</strong>

T