Woorden kunnen anno 2020 gevoelig liggen. Maar welke? In deze enquête vraagt de redactie van Onze Taal uw mening daarover. De enquête bevat daardoor woorden die uiterst direct zijn, maar ook eufemismen. Het doel van dit onderzoek is achterhalen hoe zulke woorden en begrippen op dit moment gewaardeerd worden. De keuze voor deze woorden zegt niets over de mening van de redactie.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 5 minuten. De uitkomsten worden anoniem verwerkt.

Hartelijk dank voor uw deelname!

Question Title

* 1. Wat vindt u ervan als u iemand dit hoort zeggen?

  heel normaal lijkt me acceptabel ik twijfel kan eigenlijk niet kan echt niet
een blanke man
een werkloze
een kleurling
een jood
een slaaf
een dikke vrouw
een Eskimo
een lesbienne
een mongooltje

Question Title

* 2. Hieronder staan telkens twee varianten van dezelfde zin. Welke heeft uw voorkeur?

Question Title

* 3. Orden deze zinnen op volgorde van uw eigen voorkeur. Zet bovenaan de zin die uw sterkste voorkeur heeft.

Question Title

* 4. Orden deze zinnen op volgorde van uw eigen voorkeur. Zet bovenaan de zin die uw sterkste voorkeur heeft.

Question Title

* 5. Orden deze zinnen op volgorde van uw eigen voorkeur. Zet bovenaan de zin die uw sterkste voorkeur heeft.

Question Title

* 6. Voor de onderstaande woorden zijn de afgelopen tijd alternatieven voorgesteld. Welke woorden gebruikt u zelf? Het oorspronkelijke woord is onderstreept, het alternatief cursief.

  alleen het onderstreepte woord vooral het onderstreepte woord geen voorkeur vooral het cursieve woord alleen het cursieve woord
slaaf of (tot) slaafgemaakt(e)
blank of wit
indianen of oorspronkelijke bevolking van Amerika
hoogopgeleid of theoretisch opgeleid
moorkop of chocoladebol

Question Title

* 7. Als een ander zich gekwetst voelt door het gebruik van een bepaald woord, dan ...

Question Title

* 8. In de afgelopen jaren lijkt er, meer dan in de voorbije decennia, veel discussie te zijn over woorden en uitdrukkingen die door mensen of bevolkingsgroepen als kwetsend worden ervaren. In hoeverre bent u het eens met deze stellingen?

  zeer mee eens enigszins mee eens eens noch oneens enigszins mee oneens zeer mee oneens
Ik ben door die discussie aan het denken gezet.
Ik merk weinig van die discussie.
Die discussie irriteert mij.
Die discussie had al veel eerder moeten worden gevoerd.

Question Title

* 9. Eventuele toelichtingen of commentaar kunt u hieronder noteren.

Question Title

* 10. Bent u een

Question Title

* 11. In welk jaar bent u geboren?

1920 2010
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
0 van 11 beantwoord
 

T