Fijn dat u helpt!

Aan de buurtbewoners/betrokkenen rondom speeltuin de Speeldernis,

Samen met de Gemeente Rotterdam, de BSW en Jantje Beton werken wij als speeltuin mee aan het actieprogramma: Speeltuinen, een stap naar de toekomst. Ontwikkeling is nodig om als speeltuin te zorgen dat je ook in de toekomst een mooie rol kan vervullen voor de buurt. Behoeftes van bezoekers en samenwerkingspartners veranderen. Als speeltuin willen we daar graag op inspelen.
 
Dit kunnen we niet zonder dat we weten wat voor u belangrijk is. Wij nodigen u dan ook van harte uit om kritisch mee te denken en uw stem te laten horen! Wij stellen uw betrokkenheid zeer op prijs.

Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met speelse groet,

Natuurspeeltuin de Speeldernis

Als u deelneemt betekent dat dat u Jantje Beton ook automatisch toestemming geeft voor het verwerken van de onderzoeksresultaten. U blijft daarbij volledig anoniem. Jantje Beton, de BSW en de gemeente hebben geen toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 
6% of survey complete.

T