Vragenformulier rond de belevering van winkels en horecazaken in Kortrijk

De Vlaamse overheid streeft naar emissievrije stedelijke distributie in de Vlaamse centrumsteden met ingang vanaf 2025 en met horizon 2030-2035. Maar meten is weten! Daarom start er eerst een voorbereidende studie, waarbij er een analyse gebeurt van de huidige belevering van steden. Hierbij werden Kortrijk , Antwerpen en Leuven geselecteerd als onderzoeksstad.
De studie onderzoekt alle relevante sectoren, waaronder ook retail en horeca. We hebben jullie input nodig om meer inzicht te krijgen op welke manier de Kortrijkse ondernemers worden beleverd.
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!
 
Bij vragen of onduidelijkheden bij de vragenlijst, gelieve een mail te sturen naar: laura.tavernier@rebelgroup.com of onderneeminkortrijk@kortrijk.be

Question Title

* 1. Wat is de naam en adres van uw zaak?

Question Title

* 2. Hoe vaak ontvangt u leveringen per week?

Question Title

* 3. Wanneer vinden deze leveringen typisch plaats?

Question Title

* 4. Op welk(e) tijdstip(pen) wordt u typisch beleverd?

Question Title

* 5. Duid alle voertuigen aan die leveringen uitvoeren voor uw zaaktype voertuigen

Question Title

* 6. Verzendt u zelf ook goederen? Indien ja, hoe doet u dit?

Question Title

* 7. Hoe worden de goederen aangeleverd?voorbeelden type goederendragers

Question Title

* 8. Kan u een inschatting maken of een beschrijving geven van de hoeveelheid aan goederen die u elke week ontvangt? Bv. in aantal palletten, pakketten,... of uitgedrukt in m³.

Question Title

* 9. Doet u ook eigen transport? Bijvoorbeeld voor het inkopen van goederen of leveren van goederen aan klanten?
Indien ja: met welk type voertuig en met welke frequentie gebeurt dit?

Question Title

* 10. Beschikt u over opslagruimte? Indien ja, wat is de oppervlakte (bij benadering)?

T