In dit formulier kan u als ondernemer/zaakvoerder uw vraag naar bedrijfsruimte doorgeven.
De resultaten hiervan worden momenteel gebruikt om een correct beeld te krijgen van de ruimtevraag van bedrijven in de regio en in de gemeente. Dit vormt de basis om gesprekken aan te gaan met de Vlaamse overheid en bovenlokale overheden om meer ruimte te vrijwaren voor economische activiteiten. Dit betekent dat uw gegevens dan ook niet worden gedeeld, maar dat enkel de geaggregeerde data worden gebruikt.

Op termijn willen we ook proberen om de link te leggen met het aanbod, maar op dit moment kunnen we hier geen garanties geven omdat het aanbod zeer verspreid wordt gecommuniceerd. Mocht zich toch een opportuniteit voor doen, zal deze zeker doorgestuurd worden naar u.
 
25% of survey complete.

T